Hình bìa

Nhất Phẩm Đái Đao Thái Giám

Tác giả Nhất Tịch Yên Vũ
Thể loại Huyền Huyễn
Trạng thái Dropped
Số Chữ 2,873,482
Convert 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2017
Độ tuổi 16+
24 thích
1092 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Bảy năm trước, Bắc Mông Vương Đình một vị tên là Phàm Linh Nguyệt nữ tử đột nhiên xuất hiện, ngăn ngắn bảy năm, thống nhất triều chính, ngàn năm vô địch Đại Hạ hoàng triều đối mặt ngàn năm qua uy hiếp lớn nhất, đang lúc này, hạ cung bên trong đi tới một vị ngại ngùng thiếu niên lang

Tương Tự Truyện Nhất Phẩm Đái Đao Thái Giám