Hình bìa

Nhất Phẩm Bảo Tiêu

Tác giả
Thể loại Đô Thị
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 847,750
Convert 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2016
Độ tuổi 14+
1382 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Mắt nhìn xuyên tường, hiểu y thuật, lại quần áo dầy cũng không đở nổi . Mỹ nữ lão tổng . Cực phẩm nữ nhân chủ cho thuê nhà . Thương giới tinh anh . Chức tràng nữ bí thư, mỹ nữ thị trưởng ở Tiêu Dịch tình thương cùng võ thuật dưới, rối rít xuống ngựa . Tiêu Dịch từ trong núi lớn đi tới . Đến rồi Tương hải thị, mỹ nữ như vân, một đường thơm ngát

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Nhất Phẩm Bảo Tiêu