Hình bìa

Nhất Ngôn Thông Thiên

Tác giả Hắc Huyền
Thể loại Tiên Hiệp
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 3,568,692
Convert 98%
Cập nhật
Năm xuất bản 2016
Độ tuổi 13+
Cảm Xúc Người Đọc
2
1
75 2 phiếu
Vừa độ YY
778 thích
78676 đọc
1 bài
A
Giới Thiệu Truyện

Trời có cửu trọng, mà có bát hoang, ta muốn thất giới tranh hùng, không cầu không cầu lục đạo nương thân, ta đoạt người ngũ cốc, đã từng hành hiệp tứ hải, tam sinh tình cảm cố gắng , hai đời làm tiên, chỉ nguyện một lời thông thiên!

Tương Tự Truyện Nhất Ngôn Thông Thiên