Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

6

Vấn Đề

Thêm

YY-Dịch

Nhất Kiếm Độc Tôn (Dịch)

#NKDT

Thể loại Huyền Ảo
Trạng thái Còn tiếp
Số chữ 61,733
Chương dịch 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2019
Độ tuổi 5+
Phụ trách Dịch gia

Giới Thiệu Truyện Nhất Kiếm Độc Tôn (Dịch)

tiên hiệp huyền huyễn huyền ảo

Truyện mới nối liền với Vô Địch Kiếm Vực của Thanh Loan Phong Thượng. Ai là Fan của bộ VĐKV xin mời ghé vào thưởng thức.

Coi nhẹ sống chết. Ngươi không phục, Ta liền chém chết ngươi.

Chư thiên thần phật tiên, đều không chịu nổi một kiếm!

Cảnh giới:
- Kiếm phân chia: Tục kiếm, linh kiếm, minh kiếm, chân kiếm, thiên kiếm, đạo kiếm, bất hủ chi kiếm...
- Tu luyện phân chia: Nhất phẩm Thối Thể cảnh, nhị phẩm Luyện Lực cảnh, tam phẩm Nội Tráng cảnh, tứ phẩm Kiêm Tu cảnh, ngũ phẩm Bất Tức cảnh, lục phẩm Khí Biến cảnh, phía trên liền là Ngự Khí cảnh, Lăng Không cảnh, Thông U cảnh, Thần Hợp cảnh, Vạn Pháp cảnh, Ngự Pháp cảnh, Phá Không cảnh, Nguyên Cảnh...

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Nhất Kiếm Độc Tôn (Dịch)!