Hình bìa YY Dịch

Nhất Kiếm Thương Khung

Tác giả Nguyệt Hạ Xao Môn
Thể loại Tiên Hiệp
Trạng thái Dropped
Số Chữ 11,875
Chương dịch 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2017
YY Dịch
Cảm Xúc Người Đọc
2
1
1
4 thích
138 đọc
1 bài
A
Giới Thiệu Truyện

Một kiếm tung hoành, cửu kiếm phong ấn tiên. Cửu kiếm tái hiện giang hồ, dẫn phát khắp nơi tranh đấu, thiếu niên bình thường đột nhiên xuất hiện, một người nhánh kiếm, đem giang hồ xốc cái lộn chổng vó lên trời

Tà dương chiếu,

Bách hoa điêu,

Một kiếm tây khứ, đâu thèm chảy về hướng đông thủy!

Tương Tự Truyện Nhất Kiếm Thương Khung