Hình bìa

Nhất Bổn Nhật Ký Đích Phát Gian Tình

Tác giả Sa Thử
Thể loại Đam Mỹ
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 210,997
Chương dịch 100%
Cập nhật
Độ tuổi 14+
207 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Tạm dịch: Gian tình phát sinh từ quyển nhật ký

Truyện dựa trên kịch bản của game Thiên Long Bác Bộ

Văn án không có gì vì đây như là một nhật ký.

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Nhất Bổn Nhật Ký Đích Phát Gian Tình