Hình bìa YY Dịch

Nhặt Bảo Vương

Tác giả Toàn Kim Chúc Đạn Xác
Thể loại Đô Thị
Trạng thái Còn tiếp...
Số Chữ 3,688
Convert 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2015
Độ tuổi 5+
YY Dịch
7 đọc
C
Giới Thiệu Truyện

Yêu Hoàng Kim, yêu Bạch Ngân, càng yêu Tinh Quang sáng chói bảo thạch.

Súng ống, châu báu, còn có kim loại hiếm, người thu thập thế giới sao có thể ít đi đồ cổ?

Nhà kho đấu giá, đồ cũ giao dịch, bất động sản thu bán, còn có đãi vàng đào quáng, kỳ thật muốn muốn kiếm tiền như vậy tìm kiếm trong truyền thuyết bảo tàng mới là vương đạo.

Dưới trướng tọa trấn mèo gấm, Thương Lang cùng Andes thần ưng, bên người còn có trung tâm chó săn, táo bạo Cự Viên cùng Châu Phi ngớ ra Mellivora, ai nói nhặt bảo giám bảo chỉ có thể dựa vào người?!

Tương Tự Truyện Nhặt Bảo Vương