TruyenYY App
TruyenYY.com
Đọc truyện Nhân Loại Chung Cực Thí Luyện trên app.
OPEN
Hình bìa

Nhân Loại Chung Cực Thí Luyện

Last Embryo

#NLCCTL

Tác giả Tatsunoko Tarou
Thể loại Huyền Bí Tiểu thuyết
Trạng thái Dropped
Số Chữ 280,089
Chương dịch 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2016
Cảm Xúc Người Đọc
1
100 2 phiếu
Thấp độ YY
11 thích
372 đọc
1 bài
A
Giới Thiệu Truyện

Phần 2 của https://truyenyy.com/truyen/tre-hu-toi-the-gioi-khac-quay-pha-tung-bung/

Tương Tự Truyện Nhân Loại Chung Cực Thí Luyện