Nhân Vật Trong Truyện Nguyện Ước Song Song

Brendan Giancarlo

Nhân Vật Phụ · Nam

Một trong tứ đại cận thần do Mozart lọc ra . Thông minh , uyên bác về nhiều mặt , cộng sự đắc lực...

Mozart Elveniden

Nam
Nhân Vật Chính · Nam

Nam chính của chuyện , hiện cậu đang là vua mới của Arrow . Mang trong mình 8 tinh linh mạnh nhất...

Lisa Logenhamm

Mai
Nhân Vật Chính · Nữ

Nữ hoàng cũ của đế quốc . Bị Mozart tước chức . Ở thế giới cũ cô tên là Mai . Bạn gái của main c...