Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

6

Bình

38

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Nguyên Tôn

Truyện có 906 chương.
801
Thống Lĩnh Vị Trí
802
Thống Lĩnh Chi Tranh
803
Bộ Ngấn Văn
804
Phong Đảo Thế Cục
805
Thôi Diễn
806
Linh Quang
807
Phong Mẫu Văn
808
Rung Động
809
Phản Kích
810
Phong Mẫu Văn Ảnh Hưởng
811
Lữ Tiêu
812
Cùng Lữ Tiêu Giao Phong
813
Đại Tranh Trước Giờ
814
Các Chủ Chi Tranh
815
Mộc Liễu
816
Tám Thành
817
Chu Nguyên Ra Sân
818
Đủ Chưa?
819
Hoàn Chỉnh Phong Linh Văn Rung Động
820
Nghịch Tập Cùng Nghịch Tập
821
Xích Ma Trùng Sa
822
Lại Là Một Kiếm Kia
823
Phong Các Các Chủ
824
Tổng Các Chủ Chi Tranh
825
Tân Nhân Đại Điển
826
Nhà Giàu Nhất
827
Các Chủ Hội Nghị
828
Phương Ngao
829
Co Được Dãn Được
830
Trong Ưu Chọn Ưu
831
Hoàn Toàn Mới Đãi Ngộ
832
Thất Bại Thảm Hại
833
Đạo Thứ Hai Nguyên Văn
834
Đệ Lục Trọng Thần Phủ
835
Thiên Yên Thú Tâm
836
Xứng Chức Đại Quản Gia
837
Tính Toán
838
Vũ Châu
839
Bẫy Rập
840
Ngư Ông Biến Tay Chân
841
Thôn Hồn
842
Ép Ngươi
843
Táng Hồn
844
Tích Quang Phủ Chủ
845
Ám Sát
846
Pháp Vực Xuất Thủ
847
Đổi Trắng Thay Đen
848
Thiên Viêm Tế
849
Liên Hợp Trấn Áp
850
Thần Hồn Đoạt Viêm
851
Thần Hồn Thao Luyện
852
Mộc Liễu Đến Thăm
853
Liên Thủ
854
Thôn Hồn Nguyên Ngấn
855
Lại Một Át Chủ Bài
856
Vạn Sự Sẵn Sàng
857
Khai Đỉnh
858
Xích Đồng Tán, Tụ Hỏa Đài
859
Diệt Vương Trần
860
Gấp Rút Tiếp Viện
861
Phong Cùng Hỏa Quyết Đấu
862
Phá Hồn Toa
863
Thôn Hồn Nguyên Ngấn Hiển Uy
864
Hồn Đăng Thuật
865
Cuối Cùng Bên Thắng
866
Chiến Lợi Phẩm
867
Ảnh Hưởng
868
Chuẩn Bị Chiến Đấu
869
Bế Quan
870
Tả Nhã
871
Đánh Cược
872
Thần Phủ Cảnh Hậu Kỳ
873
Tổng Các Chủ Chi Tranh Mở Ra
874
Ngũ Đại Nguyên Lão
875
Thang Mây
876
Thừa Giao Mà Lên
877
Cùng Trèo Lên
878
Vòng Thứ Hai
879
Đối Chiến Hàn Uyên
880
Hàn Uyên Ẩn Tàng
881
Hắc Thiên Ma
882
Lữ Tiêu Thủ Thắng
883
Một Vòng Cuối Cùng
884
Chu Nguyên Chiến Lữ Tiêu
885
Lưỡng Đoạn Táng Hồn
886
Lữ Tiêu Át Chủ Bài
887
Thâm Uyên Cửu Đầu Mãng
888
Oán Long Hiện
889
Oán Long Diệt Mãng
890
Tổng Các Chủ
891
Bốn Các Khuất Phục
892
Huyền Cơ Vực
893
Triệu Mục Thần
894
Võ Dao Cùng Tô Ấu Vi
895
Phân Hoá
896
Đại Bổng Cùng Táo Ngọt
897
Hỏa Các Nội Loạn
898
Vạn Thuật Điện
899
Pháp Vực Bản Nguyên
900
Chọn Lựa Tiểu Thánh Thuật