Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

6

Bình

40

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Nguyên Tôn

Truyện có 913 chương.
701
Chương 695: Thần Phủ cảnh trung kỳ
702
Chương 696: Chém Võ Vương
703
Chương 697: Đại Chu phản công
704
Chương 698: Chấn tứ phương
705
Chương 699: Một bộ hồng y
706
Chương 700: Võ Dao
707
Chương 701: Long Hoàng gặp nhau
708
Chương 702: Cửu Thần Phủ
709
Chương 703: Yêu Yêu cùng Võ Dao
710
Chương 704: Triệu Vân Tiêu
711
Chương 705: Thánh Nguyên chi mưu
712
Chương 706: Ẩn vào Lôi Kích Chi Địa
713
Chương 707: Thần Phủ bảo dược
714
Chương 708: Kẻ ngoại lai
715
Chương 709: Bắt đền
716
Chương 710: Chốn cũ
717
Chương 711: Điều tra Hắc Uyên
718
Chương 712: Hai thước Pháp Vực
719
Chương 713: Trước Thánh Ấn
720
Chương 714: Rung chuyển
721
Chương 715: Tụ tập
722
Chương 716: Gợn sóng
723
Chương 717: Có quỷ
724
Chương 718: Khương Lôi Quân
725
Chương 719: Thánh Giả chi hỏa
726
Chương 720: Thiêu đốt Nguyên Anh
727
Chương 721: Thánh Nguyên lựa chọn
728
Chương 722: Kinh thiên chi chiến
729
Chương 723: Thiên Thánh điện điện chủ
730
Chương 724: Phong ấn phá toái
731
Chương 725: Yêu Yêu lực lượng
732
Chương 726: Kinh khủng nguyên văn tạo nghệ
733
Chương 727: Tru Linh Đồ
734
Chương 728: Thánh Giả chi tâm
735
Chương 729: Đạo thánh văn thứ tư
736
Chương 730: Gặp lại lão tổ
737
Chương 731: Biến cố
738
Chương 732: Đánh rớt
739
Chương 733: Thương Huyền đấu pháp
740
Chương 734: Tiếp dẫn
741
Chương 735: Hủy ấn
742
Chương 736: Tự bạo
743
Chương 737: Đụng nát Kim Liên
744
Chương 738: Thánh Nguyên trốn chạy
745
Chương 739: Yêu Yêu băng phong
746
Chương 740: Thần Phủ cảnh trung kỳ
747
Chương 741: Tổ Long đồ vật
748
Chương 742: Tách rời
749
Chương 743: Truyền tống
750
Chương 744: Y gia tỷ muội
751
Chương 745: Khâu Kỷ
752
Chương 746: Hộ vệ
753
Chương 747: Yêu cầu
754
Chương 748: Triệu Nguyệt
755
Chương 749: Dạ tập
756
Chương 750: Phong Ma đạo
757
Chương 751: Chu Nguyên xuất thủ
758
Chương 752: Một cước chi lực
759
Chương 753: Hóa giải
760
Chương 754: Si Tinh
761
Chương 755: Thần Phủ bảng
762
Chương 756: Đến Huyền Châu
763
Chương 757: Khâu gia
764
Chương 758: Châu chủ chi tranh
765
Chương 759: Ngoại viện
766
Chương 760: Oan đại đầu
767
Chương 761: Tu luyện Kiếm Hoàn
768
Chương 762: Thiên Giao Khí
769
Chương 763: Mạc Uyên
770
Chương 764: Chiến khải
771
Chương 765: Y Thu Thủy ẩn tàng
772
Chương 766: Thiên Giao hiển uy
773
Chương 767: Thanh Giao đối với Ma Viên
774
Chương 768: 8 triệu
775
Chương 769: Ngoan đấu
776
Chương 770: Thanh Giao hình thái
777
Chương 771: Uy hiếp
778
Chương 772: Đùi
779
Chương 773: Cổ Tỷ
780
Chương 774: Cự tuyệt
781
Chương 775: Thiên Uyên Động Thiên
782
Chương 776: Si Tinh sư tỷ
783
Chương 777: Phong các phó các chủ
784
Chương 778: Nhận sư tỷ
785
Chương 779: Cửu Vực đại hội
786
Phong Các
787
Phong Ba
788
Một Kiếm
789
Nhậm Chức Phó Các Chủ
790
Cửu Phủ Phân Chia
791
Tứ Linh Quy Nguyên Tháp
792
Ngũ Trọng Phủ
793
Thiết Kế
794
Phong Vực
795
Phong Tầng Dị Biến
796
Hóa Cảnh
797
Đánh Gãy
798
Miểu Sát
799
Trị Tội
800
Lôi Đình Chi Uy