Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

6

Bình

38

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Nguyên Tôn

Truyện có 907 chương.
501
Điều Kiện
502
Cầu Viện
503
Thánh Linh Chủng Tử Nguyên Tôn
504
Danh Sách Nguyên Tôn
505
Điều Kiện
506
Đối Sách
507
Mê Thiên Kết Giới
508
Hạt Giống Tiểu Thành
509
Tính Toán
510
Phản Ứng
511
Lần Đầu Nghe Thấy Huyền Nguyên
512
Nguyên Trì Lại Mở
513
Chạy!
514
Chuẩn Bị
515
Kiếm Lai Vây Đảo
516
Tuyên Chiến
517
Tức Giận Kiếm Lai Phong
518
Kiếm Lai Đại Quân
519
Kiếm Lai Vây Đảo
520
Đại Trận Khải
521
Mê Thiên Hiển Uy
522
Ra Không Được
523
Tướng Đối Với Tướng
524
Hai Đỉnh Núi Chi Đấu
525
Thiên Sương Phong Cấm Thuật
526
Phá Nguyên Huyết Thuật
527
Thần Hồn Phá Cấm Thuật
528
Đãng Ma Kiếm Hoàn
529
Ngươi Có Kiếm Hoàn, Ta Có Thánh Linh!
530
Đập Nát Kiếm Hoàn
531
Phân Ra Thắng Bại
532
Cùng Đồ Mạt Lộ Kiếm Lai Phong
533
Vạn Trượng
534
Thất Phong Liên Thủ
535
Ma Luyện
536
Thủy Thú Công Đảo
537
Chúng Thánh Chiến Vạn Trượng Thủy Thú
538
Long Tiên Chân Thủy
539
Chu Nguyên Tham Chiến
540
Phá Giải Chân Thủy
541
Thu Chân Thủy
542
Diệt Vạn Trượng
543
Nguyên Tủy Phân Phối
544
Nguyên Tủy quang trụ
545
Cửu Long Tẩy Lễ
546
Lại Một Năm Nữa Tuyển Sơn Đại Điển
547
Mục Tiểu Man
548
Nguyên Khí Hóa Tinh Đấu
549
Tuyển Nhận Đệ Tử Mới
550
Khắc Nghiệt Tổ Long Kinh
551
Động Thiên Sắp Mở
552
Trúc Thần Dị Bảo
553
Nhiệm Vụ
554
Xuất Chinh
555
Các Phương Tụ Tập
556
Tần Lăng
557
Phân Phối
558
Đội Ngũ
559
Huyền Đồng Trùng Thụ
560
Thu Thập
561
Lôi Thanh Hải
562
Một Chưởng Vỗ Chết
563
Lôi Vương Ấn
564
Nghiền Ép
565
Bảo Địa Sáu Màu
566
Lệnh Viện Binh
567
Vây Khốn
568
Ninh Mặc
569
Nợ Máu Trả Bằng Máu
570
Cường Thế
571
Giúp Đỡ
572
Phạm Yêu
573
Đấu Phá Thương Khung » Tiêu Viêm Vân Vận Thiên
574
Gặp Bách Hoa
575
Ba Bên Hội Tụ
576
Âm Hiểm
577
Thăm Dò
578
Đàm Phán
579
Lục Thải Hồ
580
Tam Đầu Linh Quỷ Mãng
581
Mê Thiên Tỏa Mãng
582
Bảo Thụ
583
Phạm Yêu Tàn Nhẫn
584
Hỗn Loạn
585
Chiến Phạm Yêu
586
Ác Chiến
587
Thánh Linh Đấu Huyết Yêu
588
Không Từ Thủ Đoạn
589
Địa Thánh Văn Sơ Hiển Uy
590
Hài Cốt Không Còn
591
Rung Động Toàn Trường
592
Thu Hoạch
593
Đáy Hồ
594
Ám Hồi
595
Lục La Bản Sự
596
Đáy Hồ Không Gian
597
Đáy Hồ Bí Bảo
598
Chạy Tới Chỗ Sâu
599
Kim Huyết Chi Cảnh
600
Các Phương Chú Ý