Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

6

Bình

40

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Nguyên Tôn

Truyện có 913 chương.
101
Đại Chiến Tiến Đến
102
Vây Thành Chi Chiến
103
Khởi Động
104
Ngân Ảnh Lực Lượng
105
Một Kiếm Kia Phong Tình
106
Chu Nguyên Chém Thái Sơ
107
Đại Thế Đã Mất
108
Võ Vương Thánh Chỉ
109
Đánh vỡ bóng ma
110
Đại Chiến Kết Thúc
111
Lão Nhân Mặc Hôi Bào
112
Tô Ấu Vi Duyên Phận
113
Một Phần Tạo Hóa
114
Thánh Tích Chi Địa
115
Thiếu Nữ Áo Tím
116
Phong Vân Hội Tụ
117
Huyền Mãng Lân
118
Cổ Cảnh
119
Thiếu Nữ Tóc Lục
120
Cổ Linh
121
Thú Tâm Thông Minh Giả
122
Luyện Hồn Tháp?
123
Tạp Ngư
124
Phá Thiên
125
Thủy Tinh Cầu Màu Đen
126
Toàn Thân Trở Ra
127
Phân Bảo
128
Thanh Niên Mặc Áo Bào Xám
129
Thánh Tích Thành
130
Kiêu Tử Lâu
131
Thiên La Kích
132
Vật Tới Tay
133
Tiểu Thiên Nguyên Thuật
134
Cổ Linh
135
Tả Khâu Thanh Ngư
136
Bắt Đầu Thấy Võ Hoàng
137
Hư Cảnh Hậu Kỳ
138
Đại Thúc Đi Chân Trần
139
Xuất Thủ
140
Thánh Tích Chi Địa
141
Oan Gia Ngõ Hẹp
142
Tình Thế Nguy Hiểm
143
Khí Lưu Màu Trắng
144
Văn Thứ Ba
145
Tứ Phẩm Nguyên Thú
146
Thánh Tích Đội
147
Huyền Trọng Nê
148
Tọa Sơn Quan Hổ Đấu
149
Ngồi Thu Ngư Ông Lợi
150
Tiểu Thiên Nguyên Thuật, Đại Phong Lôi
151
Thánh Bia
152
Khí Trùng Thiên Quan
153
Lấy Trượng Đo Nguyên Khí
154
Huyền Mãng Lân Màu Vàng
155
Chu Nguyên Chiến Tiêu Thiên Huyền
156
Mãng Nuốt Ma Luân
157
Thu Hoạch
158
Hợp Tác
159
Vây quét
160
Phong Lôi thành, Yêu Yêu thương
161
Truy sát
162
Thanh Ngư tương trợ
163
Ngẫu nhiên gặp
164
Lục La mưu Kim Trì
165
Đông Huyền đột kích
166
Chúc Anh
167
Đấu Chúc Anh
168
Gặp lại
169
Võ Hoàng sát ý
170
Chặn giết
171
Thần Bí Chi Thú
172
Thôn Thôn Nổi Giận
173
Thánh Bia Lưu Danh
174
Kim Trì
175
Thánh Văn
176
Thực Lực Đại Tiến
177
Thánh Tháp
178
Hội Tụ
179
Tiến Thánh Tháp
180
Dòng Lũ Màu Xanh
181
Các Hiển Thần Thông
182
Đuổi Theo
183
Cứu Giúp
184
Thánh Thê Bệ Đá
185
Long Hấp
186
Sóng Xanh Ngăn Thánh Lộ
187
Trèo Lên Mây Xanh
188
Song Long Hội
189
Huyền Mãng Nuốt Kim Ô
190
Lấy mệnh tương bác
191
Thiên nguyên thuật
192
Thiên Quy kết giới
193
Thánh văn chi lực
194
Long Biến
195
Xích Long Tức
196
Cái Thứ Nhất
197
Song Long Đấu, Thắng Cùng Bại
198
Phân Thánh Long Khí
199
Quốc Vận Bị Hao Tổn
200
Đãi Ngộ Chi Kém