Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

6

Bình

41

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Nguyên Tôn

Truyện có 917 chương.
1
Mãng Tước Thôn Long
2
Nguyên Văn
3
Tô Ấu Vi
4
Nguyên Văn Lực Lượng
5
Tề Nhạc, Liễu Khê
6
Tổ Địa Từ Đường
7
Địa Phương Thần Bí.
8
Tìm Bát Mạch
9
Bát Mạch Hiện
10
Được Thụ Cơ Duyên
11
Tề Vương Khẩu Vị
12
Nguyên Thực
13
Trùng Mạch
14
Thần Hồn
15
Hỗn Độn Thần Ma Quan Tưởng Pháp
16
Đào Góc Tường
17
Lâm Phong
18
Nguyên Tôn
19
Khai mạch
20
Nguyên thuật
21
Long Bộ, Long Bi Thủ
22
Đại khảo tiến đến
23
Sơ lộ tranh vanh
24
Hiển Uy
25
Chiến Lâm Phong
26
Quật Khởi Xu Thế
27
Phủ Thử Kết Thúc
28
Gia Nhập Giáp Viện
29
Ngọc Linh Thác Nước
30
Khai Ba Mạch
31
Lập Uy
32
Băng Hỏa Tụ Nguyên Văn
33
Hai Nữ Tương Kiến
34
Mưu Linh Thác Nước
35
Ngọc Linh Bộc Chi Đấu
36
Ám Chiêu
37
Song Song Đột Phá
38
Hắc Lâm Sơn Mạch
39
Gặp địch
40
Chỉ còn cái này
41
Huyền Mang Thuật
42
Tam Thập Lục Thú Khai Mạch Văn
43
Tu Luyện Huyền Mang Thuật
44
Tô Ấu Vi Tiến Bộ
45
Thi Phủ Trước Đó
46
Thi phủ bắt đầu
47
Dị Dạng
48
Kế Tiếp
49
Chiến Liễu Khuê
50
Kinh diễm toàn trường
51
Chu Nguyên chiến Tề Nhạc
52
Thực lực chân chính
53
Ta Cũng Biết
54
Đắc Thắng
55
Vệ thương lam
56
Võ Hoàng
57
Tổ long kinh
58
Nguyên tài
59
Hư cảnh trung kỳ
60
Lần đường
61
Âm dương khi phủ
62
Thương lam quận, Vệ Thanh Thanh
63
Một chiêu lập uy
64
Doanh đại sư
65
Trừ độc
66
Vạch trần
67
Thiên Nghĩ Thực Độc Văn
68
Chuẩn Bị
69
Lộ Ra Thủ Đoạn
70
Tới Tay
71
Lôi Kéo
72
Hắc Độc Vương
73
Tiến Vào Hắc Uyên
74
Ngọc Bài Màu Đen
75
Mạch Thứ Tám
76
Mở Khí Phủ
77
Ngọc Anh Quả
78
Lên Đảo Chi Pháp
79
Sợ hãi
80
Được bảo
81
Trong cốc đại chiến
82
Thôn thôn hiển uy
83
Tranh đoạt
84
Bá đạo Oán Long Độc
85
Chiến Tề Hạo
86
Ăn Mòn
87
Chém Giết
88
Hỏa Linh Tuệ Tới Tay
89
Hàng Phục
90
Di Bảo
91
Địa Cung
92
Bảo Bối
93
Ngân Ảnh
94
Tề Vương Phản Loạn
95
Tranh Luận
96
Năm Vị
97
Chiến Thư
98
Thông Thiên Huyền Mãng Khí
99
Tề Vương Vây Thành
100
Bảy Thái Sơ