Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Nguyên Tiên

Truyện có 502 chương.
1
Tử Thần Tới
2
Tìm Được Đường Sống Trong Chỗ Chết
3
Nghĩa Tuyệt
4
Tĩnh Hô Hấp
5
Khải Kỳ Chi Thư
6
Nhập NúI
7
Độc Trùng
8
Bờ Sông Sân Nhỏ
9
Ý Bên Ngoài
10
Tiểu Thanh Xà
11
Cùng Tung
12
Đoạn Lấy Được
13
Đuổi Thi
14
Mới Đích Gợi Ý
15
Nguy Cục
16
Định Kế
17
Dao Nói
18
Xe Họa
19
Trời Đưa Đất Đẩy Làm Sao Mà
20
Tiểu Thanh ( Thượng)
21
Tiểu Thanh (Trung)
22
Tiểu Thanh (Hạ)
23
Lạ Lẫm Tin Nhắn Ở Bên Trong Trúng Thưởng Dãy Số
24
Thứ Bảy Trang Quan Tài
25
Thần Tính Toán
26
Dị Nhân
27
Họa Phúc Không Cửa
28
Cầu Cứu Chữ Bằng Máu
29
Hồ Tiên
30
Thượng Câu
31
Một Đầu Chó Điên Hai Cái Dê
32
Dị Thường Báo Trước
33
Ý Bên Ngoài
34
Nghi Điểm
35
Tai Hoạ ( Thượng)
36
Tai Hoạ (Trung)
37
Tai Hoạ (Hạ)
38
Tuyệt Cảnh Công Thành
39
Huyền Diệu Tĩnh Hô Hấp
40
Tiểu Mạn (Một)
41
Tiểu Mạn (Hai)
42
Tiểu Mạn (Ba)
43
Tiểu Mạn (Bốn)
44
Mẫu Đan Anh Vũ
45
Nắm Mộng
46
Kế Hoa
47
Nhập NúI
48
Nữ Oa Nương Nương Miếu
49
Nhập Dạ
50
Nữ Oa Nương Nương
51
Quái Nhân
52
Cương Thi
53
Hoạt Tử Nhân
54
Nguyên Sinh Đảo
55
Đuổi Thi Cây Roi
56
Thế Lực Đáng Sợ
57
Truy Giết
58
Cứu Người
59
Chạy Trốn Đến Tận Đẩu Tận Đâu
60
Cường Đại Ngũ Giác
61
Thần Nông Nếm Bách Thảo
62
Ngũ Giác Thủ Sờ
63
Không Cốc Tuế Nguyệt (Một)
64
Không Cốc Tuế Nguyệt (Hai)
65
Không Cốc Tuế Nguyệt (Ba)
66
Không Cốc Tuế Nguyệt (Bốn)
67
Không Cốc Tuế Nguyệt (Năm)
68
Không Cốc Tuế Nguyệt (Sáu)
69
Cốc Bên Ngoài Khách Đến Thăm
70
Rượu Ngon Đãi Họa
71
Mang Ngọc Có Tội
72
Định Kế
73
Biến Dị Quái Thú
74
Nhập Cấu
75
KhốN Địch
76
Trừ Địch
77
Nội Xem
78
Xúc Giác Thông Linh Cùng Tánh Mạng Chi Vận
79
Được Cứu Trợ Chi Vọng
80
Thoát KhốN
81
Tốt Khách
82
Dạ Quang Thảo
83
Chém Giết Hung Thú
84
Quy Mệnh Đảo
85
Ra NúI
86
Bên Rừng Phòng Nhỏ
87
Ánh Mắt Đả Thương Người
88
Hoang Dã Rừng Rậm
89
Sinh Ra Thi Thối
90
Sâu Lâm Cầu Y
91
Thần Y Lý Hạc Linh
92
Cực Tốc Già Yếu
93
Già Yếu Lây Bệnh
94
Đột Biến
95
Kiếp Mệnh Trùng
96
Cảm Nhiễm
97
Khứu Giác Thông Linh
98
Mệnh Nguyên Thủy
99
Thu Thập Mệnh Nguyên Thủy
100
Kinh Thiên Bí Văn Tánh Mạng Mua Bán ( Thượng)