Danh sách chương Nguyên Tiên

Chương mới lên trước
Truyện có 502 chương.
Tử Thần Tới
1
Tìm Được Đường Sống Trong Chỗ Chết
2
Nghĩa Tuyệt
3
Tĩnh Hô Hấp
4
Khải Kỳ Chi Thư
5
Nhập NúI
6
Độc Trùng
7
Bờ Sông Sân Nhỏ
8
Ý Bên Ngoài
9
Tiểu Thanh Xà
10
Cùng Tung
11
Đoạn Lấy Được
12
Đuổi Thi
13
Mới Đích Gợi Ý
14
Nguy Cục
15
Định Kế
16
Dao Nói
17
Xe Họa
18
Trời Đưa Đất Đẩy Làm Sao Mà
19
Tiểu Thanh ( Thượng)
20
Tiểu Thanh (Trung)
21
Tiểu Thanh (Hạ)
22
Lạ Lẫm Tin Nhắn Ở Bên Trong Trúng Thưởng Dãy Số
23
Thứ Bảy Trang Quan Tài
24
Thần Tính Toán
25
Dị Nhân
26
Họa Phúc Không Cửa
27
Cầu Cứu Chữ Bằng Máu
28
Hồ Tiên
29
Thượng Câu
30
Một Đầu Chó Điên Hai Cái Dê
31
Dị Thường Báo Trước
32
Ý Bên Ngoài
33
Nghi Điểm
34
Tai Hoạ ( Thượng)
35
Tai Hoạ (Trung)
36
Tai Hoạ (Hạ)
37
Tuyệt Cảnh Công Thành
38
Huyền Diệu Tĩnh Hô Hấp
39
Tiểu Mạn (Một)
40
Tiểu Mạn (Hai)
41
Tiểu Mạn (Ba)
42
Tiểu Mạn (Bốn)
43
Mẫu Đan Anh Vũ
44
Nắm Mộng
45
Kế Hoa
46
Nhập NúI
47
Nữ Oa Nương Nương Miếu
48
Nhập Dạ
49
Nữ Oa Nương Nương
50
Quái Nhân
51
Cương Thi
52
Hoạt Tử Nhân
53
Nguyên Sinh Đảo
54
Đuổi Thi Cây Roi
55
Thế Lực Đáng Sợ
56
Truy Giết
57
Cứu Người
58
Chạy Trốn Đến Tận Đẩu Tận Đâu
59
Cường Đại Ngũ Giác
60
Thần Nông Nếm Bách Thảo
61
Ngũ Giác Thủ Sờ
62
Không Cốc Tuế Nguyệt (Một)
63
Không Cốc Tuế Nguyệt (Hai)
64
Không Cốc Tuế Nguyệt (Ba)
65
Không Cốc Tuế Nguyệt (Bốn)
66
Không Cốc Tuế Nguyệt (Năm)
67
Không Cốc Tuế Nguyệt (Sáu)
68
Cốc Bên Ngoài Khách Đến Thăm
69
Rượu Ngon Đãi Họa
70
Mang Ngọc Có Tội
71
Định Kế
72
Biến Dị Quái Thú
73
Nhập Cấu
74
KhốN Địch
75
Trừ Địch
76
Nội Xem
77
Xúc Giác Thông Linh Cùng Tánh Mạng Chi Vận
78
Được Cứu Trợ Chi Vọng
79
Thoát KhốN
80
Tốt Khách
81
Dạ Quang Thảo
82
Chém Giết Hung Thú
83
Quy Mệnh Đảo
84
Ra NúI
85
Bên Rừng Phòng Nhỏ
86
Ánh Mắt Đả Thương Người
87
Hoang Dã Rừng Rậm
88
Sinh Ra Thi Thối
89
Sâu Lâm Cầu Y
90
Thần Y Lý Hạc Linh
91
Cực Tốc Già Yếu
92
Già Yếu Lây Bệnh
93
Đột Biến
94
Kiếp Mệnh Trùng
95
Cảm Nhiễm
96
Khứu Giác Thông Linh
97
Mệnh Nguyên Thủy
98
Thu Thập Mệnh Nguyên Thủy
99
Kinh Thiên Bí Văn Tánh Mạng Mua Bán ( Thượng)
100