Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

41

Bình

824

Vấn Đề

Thêm

Ủng Hộ Truyện Nguyên Thủy Thời Đại của tác giả Kỳ Phương

Donate chính là việc đạo hữu sẽ ủng hộ một cách thuần khiết cho tác giả hoặc nhóm dịch. Từ đó tạo nên động lực để họ tiếp tục công việc.

Trang Truyện
Chân thành đa tạ các đạo hữu đã ủng hộ truyện.
1
25,700
2
18,910
3
18,500
4
8,010
5
7,510
6
5,500
7
5,200
8
5,000
9
3,500
10
3,010
11
2,000
12
2,000
13
2,000
14
2,000
15
2,000
16
1,985
17
1,688
18
1,595
19
1,410