Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

41

Bình

825

Vấn Đề

Thêm

Nhân Vật Trong Truyện Nguyên Thủy Thời Đại

Minh Vũ

Thủ lĩnh bộ lạc
Nhân Vật Phụ · Nam

sinh viên đại học, chuyên ngành địa lý. đặc điểm: món nào cũng biết, cái gì cũng có dấu răng, thế...