Hình bìa

Nguyên Thủy Bộ Lạc Đại Mạo Hiểm

Tác giả Mã Nhất Giác
Thể loại Huyền Huyễn Kỳ Huyễn
Trạng thái Dropped
Số Chữ 2,404,799
Convert 100%
Cập nhật
Cảm Xúc Người Đọc
1
1 thích
2852 đọc
1 bài
A
Giới Thiệu Truyện

Một người xuyên qua đến tiền sử nguyên thủy bộ lạc, hắn nên làm gì? Vân đáp án là: Sống sót, cẩn thận mà sống sót, lợi dụng bản thân tri thức sống được càng tốt hơn, thuận tiện dạy dỗ một lần người nguyên thủy. Khả năng, đi ra ngoài đi tới, nhìn một chút, thăm dò tìm tòi nguy hiểm.

Tương Tự Truyện Nguyên Thủy Bộ Lạc Đại Mạo Hiểm