Hình bìa

Người Chồng Mạo Danh

Tác giả Quỳnh Mai Anh-Thuzonson
Thể loại Ngược Truyện Teen
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 41,564
Convert 100%
Cập nhật
363 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Vì đắc tội với Trần Minh Đức mà cô gái Phương Anh chỉ mới 17 tuổi đã bị ép gả cho anh làm vợ.

Đa số nam chính ngược nữ chính và đó là lý do bọn tớ nghĩ ra câu chuyện này. Nam ngược nữ bây giờ xưa rồi nhé giờ là phải để nữ ngược nam sống dở chết dở, sống ko bằng chết.

Tương Tự Truyện Người Chồng Mạo Danh