Hình bìa

Ngược Tiên Ký

Tác giả Nghịch Thương Sinh
Thể loại Tiên Hiệp Huyền Ảo
Trạng thái Dropped
Số Chữ 3,804,591
Convert 100%
Cập nhật
59 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Tiên đạo bất nhân, lấy thiên địa làm hồng lô, nấu ngược chúng sinh! Một gánh vác đao bổ củi thiếu niên, giận dữ mà bắt nguồn từ Lũng mẫu ở giữa, miêu tả nghịch thiên truyền kỳ! Nhân đạo phù hợp thiên đạo, thiên đạo phù hợp tiên đạo, tiên đạo phù hợp tự nhiên .

Tương Tự Truyện Ngược Tiên Ký