Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

2

Bình

4

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Ngọc Tiên Duyên

Truyện có 539 chương.
1
Kì lân chi kiếp
2
Hồng trần tiên duyên
3
Phong vân tiệm lung
4
Thiên sơn học nghệ
5
Si tiếu thạch trư
6
Cô lãnh thân hình
7
Trí sai đồng môn
8
Băng phong giai nhân
9
Tuyệt trần truyền kiếm
10
Uất muộn thiếu niên
11
Thất ước thành công
12
Bệnh tháp truyền tình
13
Thiên sơn trạch kiếm
14
Tuyệt thế tàn kiếm
15
Dạ thất hà chiếu
16
Thấu lộ thần cơ
17
Sư môn tuyệt học
18
Tiên tử tình hoài
19
Phù bình luận cầm
20
Thâu thương khiếu ngọc
21
Thế ngoại cao nhân
22
Phong thanh hạc khởi
23
Âm mưu ý chí
24
Thiên y vô phùng
25
Sơ lộ phong mang
26
Kinh thiên biến cố
27
Hà chiếu xuất bao
28
Phúc vũ phiên vân
29
Sơ nhập giang hồ
30
Lộc từ thủy thủ
31
Sơn ngoại hữu sơn
32
Trùng phản trung nguyên
33
Tôi lâu phong ba
34
Thủ chu đãi thỏ
35
Xảo ngộ cao nhân
36
Tiệm nhập mê cục
37
Tần châu dịch sự
38
Ngọc nữ xuất quan
39
Thiên lý truy tầm
40
Tiên tử ngộ hiểm
41
Thâm tình hô hoán
42
Tạo hóa lộng nhân
43
Kiếm xung vân tiêu
44
Hoàng sơn chi hành
45
Tuyệt thế phong tình
46
Dạ bán tặc hành
47
Ngộ nhập tu chân
48
Kính văn quỷ thành
49
Huyết ma tương xuất
50
Sơ nhập quỷ thành
51
Sơ khuy bí tịch
52
Các hành kí sự
53
Quỷ vực kì thuật
54
Thiên ác nan phân
55
Thần bí hắc ảnh
56
Thiên không chi chiến
57
Mạc minh toàn qua
58
Chiêu hồn trận pháp
59
Oai môn tà đạo
60
Các lộ vân tập
61
Thần bí tu chân
62
Hãm nhâp hiểm cảnh
63
Tùng lâm yêu vật
64
Kết nghĩa kim lan
65
Thủ trọc chi bí
66
Lâm trung học nghệ
67
Yêu tiên kì trận
68
Hà chiếu cộng minh
69
Đại chiến thu yêu
70
Kì dị bảo trạch
71
Thân hãm nguy cảnh
72
Cực độ dụ hoặc
73
Ham huynh tầm bảo
74
Ngự kiếm nan hành
75
Huyết ma chi mê
76
Ẩn long sơn thôn
77
Ngự kiếm thừa phong
78
Tuyệt đại ẩn bí
79
Dục hỏa phần thân
80
Minh hương noãn ngọc
81
Khuynh tình nhất chiến
82
Thiên sơn lai khách
83
Hội tụ thành đo
84
Dũng sấm trùng lâu
85
Thách tông phục tạp
86
Tai hội giai nhân
87
Cơ duyên xảo hợp
88
Tỷ muội trùng phùng
89
Tâm thuật bất chính
90
Thiết chính chân tương
91
Thâ phần chi chiến
92
Ma giáo cao thủ
93
Hoàng tươca tại hậu
94
Giả tử cảnh giới
95
Thê lực thần bí
96
Ta thi hoàn hồn
97
Ta thi chi tội
98
Lộ ngộ mai phục
99
Các triển tuyệt học
100
Trừ ma vệ đạo