Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Nghịch Tiên Chiến Hoàng

Truyện có 321 chương.
1
Trọng Sinh
2
Sĩ Biệt Tam Nhật, Xưa Đâu Bằng Nay
3
Trong Tộc Phân Tranh
4
Minh Ngọc Quyết
5
Thôn Thiên Ma Đế
6
Xuân Liệp Bắt Đầu
7
Dùng Dao Mổ Trâu Cắt Tiết Gà
8
Thẩm Gia Tam Thiếu
9
Tám Vị Thiên Kiêu
10
Bích Diễm Điểu Trứng
11
Biến Dị Điểu Trứng
12
Điểu Trứng Chi Tranh
13
Nổi Giận Bích Diễm Điểu
14
Khổ Cực Anh Em Nhà Họ Tô
15
Quần Anh Tụ Tập Thú Vương Lĩnh
16
Yêu Vương Ngũ Sắc Lộc
17
Đoạn Nhai Tuyệt Địa
18
Tư Định Chung Thân
19
Tiên Hạ Thủ Vi Cường
20
Xoắn Xuýt
21
Tiên Tộc Công Pháp
22
Động Phủ Kỳ Ngộ
23
Đại Ngũ Sắc Thần Quang Thuật
24
Bích Diễm Điểu Xuất Thế
25
Thần Cầm Nhạc Trạc
26
Chúng Sinh Bách Tướng
27
Bị Nhốt
28
Tuyệt Xử Phùng Sinh
29
Đồng Môn Lớn
30
Tin Dữ
31
Phát Cuồng Ngũ Đại Gia Tộc
32
Ngày Xưa Tình Cừu
33
Trấn Ngục Thống Lĩnh
34
Bi Thương Phi Ưng Thành
35
Trở Về Nhà
36
Đã Định Việc Hôn Nhân
37
Gặp Lại Thôn Thiên
38
Quy Tức Huyễn Linh Quyết
39
Lửa Giận Tùng Sinh
40
Hôn Lễ Gần
41
Tô Chấn Viễn Buồn Rầu
42
Trả Thù
43
Vũ Đạo Lâu
44
Nhân Gian Thiên Đường
45
Phế Vật Đào Mộ Tổ Tiên Nhà Ngươi
46
Phế Vật Thực Lực
47
Sắc Tâm Đạt Được
48
Sấm Sét Giữa Trời Quang
49
Hậu Sự
50
Đánh Đến Tận Cửa
51
Đối Chiến Huyền Vũ Cảnh Vũ Giả
52
Tô Kiếm Thần Chiến Bại
53
Ma Ý Giác Tỉnh
54
Hận Ý Ngập Trời
55
Đối Chiến Tô Chấn Viễn
56
Tô Sĩ Mậu Xuất Thủ
57
Tổ Tôn Giằng Co
58
Bất Đắc Dĩ Thỏa Hiệp
59
Như Thế Nào Tiên Ma
60
Tinh Lan Khuất Nhục Sử
61
Tiên Tộc Kiếm Quyết
62
Hôn Lễ Kinh Biến
63
Cha Vợ Đại Chiến
64
Công Pháp Động Nhân Tâm
65
Thiên Vũ Cảnh Tề Tụ
66
Nửa Đường Chặn Đường
67
Diều Hâu Vồ Gà Con
68
Cấp Trần Gia Đào Hố
69
Đi Về Phía Tây (cầu Phiếu! )
70
Quyết Tuyệt
71
Uy Hiếp (cầu Phiếu! )
72
Dịch Dung Thay Thế
73
Bại Lộ Hành Tung (cầu Phiếu! )
74
Nhập Sơn Đại Điển
75
Quy Củ Sửa Lại (cầu Phiếu! )
76
Bị Hố
77
Hóa Cốt Đoạn Tràng
78
Kỷ Phạm Hi
79
Hồng Nhan Họa Thủy
80
Lần Đầu Giao Phong
81
Lạc Nguyệt Ly
82
Tiên Tộc Mẫu Thân?
83
Tinh Lan Nguy Cơ
84
Vô Sỉ Âm Hiểm
85
Nhạc Trạc Cứu Chủ
86
Ùn Ùn Kéo Đến
87
Đại Điển Bắt Đầu
88
Lưu Manh Chiến Thuật
89
Nghĩ Lại Mà Kinh (canh [3])
90
Có Gan Ngươi Xuống Tới (canh Thứ Tư:)
91
Không Phải Là Đồng Hương A? (canh [5])
92
Có Chút Cảm Nghĩ!
93
Nhạc Trạc Xuất Thủ
94
Chiến Đấu Kết Thúc
95
Tô Dật Hàn Tình Yêu Nảy Sinh
96
Bái Sư
97
Chui Lỗ Thủng
98
Đáng Sợ Nghiêm Liệt
99
Chung Sơn Vs Trác Hàn
100
Độc Không Chết Ngươi