Hình bìa

Nghịch Thương Thiên

Tác giả Bí Tử Lão Yêu
Thể loại Huyền Ảo
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 804,072
Convert 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2016
Độ tuổi 14+
3036 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Tu hành một đường, nội kình ra, trúc gân cốt, mặc huyết mạch, liền nội phủ, thành Quyền Sư, Ngưng Đan mẫu, chuyển tu hành! Nhục ta , ta tất nhục chi. Những cái kia rất tốt với ta , đều muốn đạt được hạnh phúc, những cái kia khi dễ ta , đều muốn rơi nhập Địa Ngục. Cường giả chân chính, đem làm dùng cái này một đôi thiết quyền, đánh vỡ vận mệnh gông xiềng, kiếm ra thuộc về mình Thiên Địa. Đi thông đỉnh phong trên đường bụi gai, chắc chắn dùng máu và lửa bình định!

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Nghịch Thương Thiên