Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

138

Vấn Đề

Thêm

Nhân Vật Trong Truyện Nghịch Thiên - Vô Thiên

Võ Hùng

Nhân Vật Phụ · Nam

Võ tu hùng dũng, đại trượng phu,

Thông minh? Khù khờ? Ai mà biết.

Vô Thiên nghĩa đệ, hơn máu mủ...

Lâm Nghị

Nhân Vật Chính · Nam

Sinh làm phế vật Phàm phế linh

Bước đi Nghịch Thiên, ta đệ nhất.

Kiêu hùng, cuồng ngạo, địch nh...

Nguyễn Kiên

Nhân Vật Chính · Nam

Phế vật? Kỳ tài? Chi mà tính.

Kiên nghị một lòng, tất nhân sinh

Đạo tâm cường giả bất khả bình....