Hình bìa

Nghịch Thiên Kỹ

Tác giả Tịnh Vô Ngân
Thể loại Tiên Hiệp
Trạng thái Dropped
Số Chữ 205,488
Chương dịch 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2017
Độ tuổi 15+
1137 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Hàn Phong Tuyết ta không phải một kẻ phế nhân, không phải là một tên vô dụng. Ta sẽ chứng minh cho các ngươi thấy ta là một thiên tài như cha ta và sẽ báo thù cho ông ấy...

Tương Tự Truyện Nghịch Thiên Kỹ