Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

8

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Nghịch Đồ Chớ Làm Loạn

Bachngocduong · Luyện Khí Tầng Bảy ·
0 Kim Phiếu
98 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện có nội dung cuốn hút,rất hay