Ủng Hộ Truyện Ngày Tàn Của Thế Giới (Bản dịch) của tác giả Y H Thành Thành

Donate chính là việc đạo hữu sẽ ủng hộ một cách thuần khiết cho tác giả hoặc nhóm dịch. Từ đó tạo nên động lực để họ tiếp tục công việc.

Trang Truyện
Chân thành đa tạ các đạo hữu đã ủng hộ truyện.
1
40,000
2
20,000
3
20,000
4
10,200
5
10,000
6
10,000
7
7,000
8
6,100
9
4,250
10
3,000
11
2,000
12
2,000
13
2,000
14
2,000
15
2,000
16
2,000
17
1,001
18
460
19
200
20
200