Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

52

Bình

973

Vấn Đề

Thêm

Nhân Vật Trong Truyện Ngày Tàn Của Thế Giới (Bản dịch)

Cố Thanh Sơn

Nhân Vật Chính · Nam

Nvc trọng sinh trong trò chơi, tu luyện lại từ đầu. Cứu giúp thế giới