Danh sách chương Ngày Tàn Của Thế Giới (Bản dịch)

Chương mới lên trước
Truyện có 757 chương.
Hố Người Chết
1
Tận Thế
2
Chiến Thần
3
Xâm Nhập (1)
4
Xâm Nhập (2)
5
Trở Về
6
Nói Thẳng
7
Giấy Thông Báo Nhập Học (1)
8
Giấy Thông Báo Nhập Học (2)
9
Bất ngờ
10
Đánh Cược
11
Cuộc Chiến Của Tông Sư
12
Thăm Dò
13
Quái Vật (1)
14
Quái Vật (2)
15
Khát Vọng
16
Lựa Chọn
17
Đột Phá Liên Tiếp!
18
Loạn Vũ
19
Quà Sinh Nhật (1)
20
Quà Sinh Nhật (2)
21
Quà Sinh Nhật (3)
22
Quà Sinh Nhật (4)
23
Tìm Ra Manh Mối
24
Đuổi Việc
25
Gặp Lại
26
Cung Bọ Cạp
27
Vây Quét
28
Long Hổ Đấu Nhau
29
Võ Thánh Giá Lâm
30
Phát Biểu Trên Tivi
31
Nhà Họ Tô
32
Thay Đổi Bất Ngờ
33
Mỗi Người Một Ngả (1)
34
Mỗi Người Một Ngả (2)
35
Khúc Dạo Đầu Của Cái Chết
36
Ninh Nguyệt Thiền
37
Không Ăn Ta Ném
38
Trị Thương
39
Tặng Cung
40
Tấm Màn Được Vén Ra
41
Cuộc Chiến Định Mệnh
42
Bí Mật Động Trời
43
Dòng Chảy Thời Không
44
Bất Ngờ Trở Về
45
Rèn Luyện
46
Ngấp Nghé
47
Ăn Cướp
48
Đánh Nhau
49
Hẹn Gặp Lại
50
Tín Vật Tử Thần (1)
51
Tín Vật Tử Thần (2)
52
Mạo Nhận Pháp Sư Trận
53
Nghỉ Ngơi
54
Thảm Thiết
55
Đoạt Tâm Phệ Hồn
56
Thức Tỉnh
57
Mưu Trí Trong Tuyệt Cảnh
58
Phá Vòng Vây (1)
59
Phá Vòng Vây (2)
60
Kiếm Băng
61
Sự Thật Tàn Khốc
62
Bảng Bách Hoa
63
Heo Từ Đâu Chạy Đến
64
Ngỗng Trắng
65
Đại Hắc Ngư
66
Luận Kiếm Ở Bách Hoa Cung
67
Bình Phong Lục Ngọc
68
Hỏi Thần
69
Bách Hoa Tiên Tử
70
Quy Tắc
71
Địa Kiếm (1)
72
Địa Kiếm (2)
73
Kiếm Linh
74
Ra Tay
75
Yêu Thánh (1)
76
Yêu Thánh (2)
77
Bài Học Đầu Tiên
78
Thần Kỹ
79
Tóc Bạc
80
Tới Rồi
81
Nâng Cấp (1)
82
Nâng Cấp (2)
83
Hoang Mang (1)
84
Hoang Mang (2)
85
Chú Hề
86
Huy Chương
87
Đặt Tiền Cược
88
Biết Được
89
Hình Thái Một
90
Đối Mặt
91
Biệt Ly
92
Lại Đến
93
Thân Phận (1)
94
Thân Phận (2)
95
Tuyển Chọn
96
Điện Phong Lan
97
Tiến Vào
98
Mèo Mun
99
Sòng Bạc (1)
100