Hình bìa

Ngạo Tuyệt Tu Thần

Tác giả Cửu cung hồn
Thể loại Tu Chân
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 2,310,876
Convert 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2013
Độ tuổi 14+
Cảm Xúc Người Đọc
1
105 thích
46449 đọc
1 bài
A
Giới Thiệu Truyện

Một cái bình thường thiếu niên, gặp gia tộc vứt bỏ, nhận hết tộc nhân nhục mạ trào phúng. Thiếu niên không cam lòng, ly khai gia tộc về sau, tại một cái sơn cốc bên trong trong lúc vô tình tìm được một cuốn cấp thấp công pháp, là đã bắt đầu tu luyện. Thiếu niên không làm người hâm mộ thiên phú, nhưng lại có kinh người tốc độ tu luyện. Cường đại Cao cấp công pháp tính toán cái gì? Cường đại pháp bảo lại tính toán cái gì? Lăng Ngạo Thiên dựa vào tốc độ kinh người cùng lực lượng, một đường quá quan trảm tướng, Nhân giới, Tiên Giới, Thần giới nghe tin đã sợ mất mật!

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Ngạo Tuyệt Tu Thần