Danh sách những vấn đề được thành viên báo cáo của truyện Ngạo Thiên(Đấu Phá+LOL+Kim Dung).

Không có vấn đề nào với truyện này.