Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

6

Bình

51

Vấn Đề

Thêm

Truyện Chưa Công Bố

Danh sách chương Ngạo Thế Đan Thần

Truyện có 3808 chương.
1
Chương 1: Địa ngục linh chi
2
Chương 2: Âm dương thần mạch
3
Chương 3: Tiết Tiên Tiên
4
Chương 4: Tứ Tượng thần công
5
Chương 5: Khiêu chiến
6
Chương 6: Chân khí chi hỏa
7
Chương 7: Long tiên công
8
Chương 8: Đan thành
9
Chương 9: Tộc trưởng tranh đoạt hội
10
Chương 10: Ta đến xuất chiến
11
Chương 11: Thần công hiển uy
12
Chương 12: Cách xa cuộc chiến
13
Chương 13: Ngũ hành dung hợp
14
Chương 14: Tiên Ma đàm
15
Chương 15: Chu Tước hỏa dực
16
Chương 16: Dược gia
17
Chương 17: Võ đạo môn phái
18
Chương 18: Lần đầu giao phong
19
Chương 19: Tẩy Tủy Đan
20
Chương 20: Thiên phú kinh người
21
Chương 21: Thần binh thiên quốc
22
Chương 22: Thỉnh kiểm tra đi
23
Chương 23: Thiên Hổ bạo sát quyền
24
Chương 24: Cuồng bạo công kích
25
Chương 25: Thúc tổ
26
Chương 26: Chân chính võ đài
27
Chương 27: Sát thủ
28
Chương 28: Vương thành
29
Chương 29: Đan hương dược trang
30
Chương 30: Giáo huấn
31
Chương 31: Trang chủ, thành chủ
32
Chương 32: Môn phái đệ tử
33
Chương 33: Hoa Nguyệt Vân
34
Chương 34: Mê hoặc
35
Chương 35: Kim linh quả
36
Chương 36: Dược gia trước cửa
37
Chương 37: Phong phú thù lao
38
Chương 38: Đan Vương
39
Chương 39: Kính ý
40
Chương 40: Hỏa Long huyết ngọc
41
Chương 41: Viêm Long bảo lô
42
Chương 42: Bước vào bảy tầng
43
Chương 43: Ma công
44
Lễ Vật Đặc Biệt
45
Chương 45: Sắp Khai Trương
46
Chương 46: Thù mới nợ cũ
47
Chương 47: Tiêu diệt
48
Chương 48: Thần lực cảnh
49
Chương 49: Lãnh U Lan
50
Chương 50: Bị Ám Toán
51
Chương 51: Thủ Đoạn Đẫm Máu
52
Chương 52: Mỹ Nhân Rời Đi
53
Chương 53: Ác độc ám khí
54
Chương 54: Muội Muội
55
Chương 55: Long vũ
56
Chương 56: Ăn Miếng Trả Miếng
57
Chương 57: Thiên ngoại hữu thiên
58
Chương 58: Hết sức căng thẳng
59
Chương 59: Rốt cục khai chiến
60
Chương 60: Bạch Hổ thần quyền
61
Chương 61: Đại cục đã định
62
Chương 62: Chân nguyên đan
63
Chương 63: Luyện đan gian khổ
64
Chương 64: Độc châm
65
Chương 65: Cửu Độc bang
66
Chương 66: Diệt Long Thần Vũ
67
Chương 67: Vũ hồn
68
Chương 68: Cửu Độc Tử
69
Chương 69: Xuất kỳ bất ý
70
Chương 70: Truyền thừa châu
71
Chương 71: Lên đường
72
Chương 72: Thu hoạch lớn
73
Chương 73: Thành
74
Chương 74: Học phí
75
Chương 75: Thái Vũ châu
76
Chương 76: Việc công trả thù riêng
77
Chương 77: Tự mình chuốc lấy cực khổ
78
Chương 78: Ba ngàn vũ viện
79
Chương 79: Ngoại Vũ viện
80
Chương 80: Người Số Một Ngoại Viện
81
Chương 81: Không phân cao thấp
82
Chương 82: Phóng thích sức mạnh
83
Chương 83: Đan trưởng lão
84
Chương 84: Không nản chí
85
Chương 85: Không muốn sống
86
Chương 86: Huyền Cảnh
87
Chương 87: Trưởng lão viện
88
Chương 88: Tầm bảo
89
Chương 89: Thanh Huyền quả
90
Chương 90: Quan hệ hòa hoãn
91
Chương 91: Nội viện
92
Chương 92: Thần võ
93
Chương 93: Thái Đan Vương viện
94
Chương 94: Luyện đan thi đấu
95
Chương 95: trận đấu kết quả
96
Chương 96: thu đồ đệ
97
Chương 97: Thiên Long bảo tàng
98
Chương 98: Vô Song Môn
99
Chương 99: cường địch
100
Chương 100: đại viên mãn