Hình bìa

Ngạo Kiếm Trấn Thiên

Tác giả Ẩn Vi Giả
Thể loại Huyền Ảo
Trạng thái Dropped
Số Chữ 1,010,464
Convert 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2016
Độ tuổi 14+
100 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Ngửa đầu, Kiếm Chỉ Thương Thiên! Cúi đầu, Kiếm xuyên vào Đại Địa! Mộ Nhiên ngày trước, cứu Giai Nhân, báo Huyết Cừu! Trường kiếm Thiên Hạ, chém Gian trừ nịnh, hào khí trùng Vân, quét ngang Bát Phương. Ta đã không phải là ta, ta vẫn là ta. Link 1 : http://www.qidian.com/Book/3615092.aspx Link 2 : http://www.uukanshu.com/b/34551/Hoàn Thành

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Ngạo Kiếm Trấn Thiên