Hình bìa

Ngã Đích Thần Minh Dữ Giáo Đình

Tác giả Yêu Mộng Sử Thập Ngự
Thể loại Kỳ Huyễn
Trạng thái Dropped
Số Chữ 432,968
Convert 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2016
Độ tuổi 15+
3 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Song For The Lord ( ca ngợi chủ của ta ) I will put dedicated to my Lord ( ta đem toàn tâm hiến cho chủ của ta ) I am the Pope ! ( ta là Giáo Hoàng ! ) I will let my Lord I glory shine all over the world . ( ta chắc chắn để cho ta chủ vinh quang chiếu rọi toàn bộ thế giới ! ) Một đời Giáo Hoàng bắt đầu lại từ đầu , Thiết Huyết chinh chiến dị giới , chế tạo Chí Cao thần giáo !

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Ngã Đích Thần Minh Dữ Giáo Đình