Hình bìa

Ngã Đích Thần Chi Hệ Thống

Tác giả Hiên Viên Long Dạ
Thể loại
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 1,888,528
Convert 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2016
Độ tuổi 14+
169 đọc
3 bài
A
Giới Thiệu Truyện

Chúng ta chân heo Long Nguyệt Dạ trước kia là một cái sát thủ, bây giờ là một cái chết chỗ ở nam nhân, hắn trúng giải thưởng lớn nữa à! !Gì cơ? Nhân vật đoái gọi? ? Năng lực hối đoái?Như vậy có thể đoái gọi cái hoàn mỹ nữ bộc trưởng.Ba không Tử Linh sư.Tụ tập trí tuệ cùng mỹ mạo tại một thân Tifa.Manh Manh vung hành ca cơ.Vung ~ tao năm, cầm lấy đao bổ củi nghênh hướng thuyền tốt chi lộ a. 《 khẩu hồ a! 》Vung ~~ mở ra hệ thống tiến về trước nam nhân tha thiết ước mơ Thủy Tinh cung a!

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Ngã Đích Thần Chi Hệ Thống