Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Mỹ Mạn Chi Gotham Hắc Ám Giáo Phụ

Truyện có 858 chương.
1
Chương 01: Xuyên qua đến Gotham
2
Chương 02: Thụ mệnh nguy nan
3
Chương 3: Phiên thủ vi vũ
4
Chương 04: Đại chiến tây phương phóng viên
5
Chương 05: Tao ngộ Bruce Wayne
6
Chương 06: Sung quân Arkham
7
Chương 7: Thứ 1 lần tuần tra
8
Chương 08: Miêu nữ giá lâm
9
Chương 09: Nợ nần nguy cơ
10
Chương 10: Black Mask uy hiếp
11
Chương 11: 1 không sở hữu trả nợ con đường
12
Chương 12: Batman chú ý
13
Chương 13: Đồ lậu VCD
14
Chương 14: Thứ 1 dũng kim
15
Chương 15: Từng bước nguy cơ
16
Chương 16: Gặp chiêu phá chiêu
17
Chương 17: Phong hồi lộ chuyển
18
Chương 18: Gặp gỡ bất ngờ Riddler
19
Chương 19: Enigma tố chất thần kinh
20
Chương 20: Công lược Riddler
21
Chương 21: James Gordan
22
Chương 22: Hậu hoa viên bí mật gặp mặt
23
Chương 23: Đầu đường gặp nạn
24
Chương 24: Cướp bóc gặp đạo tặc
25
Chương 25: Người mang nổi danh không tự biết
26
Chương 26: Gặp lại Riddler
27
Chương 27: Zeus khách sạn
28
Chương 28: 3 cự đầu lần đầu gặp mặt
29
Chương 29: Tên hề kinh hồn
30
Chương 30: Mệnh treo 1 tuyến cướp đoạt sinh cơ
31
Chương 31: Riddler diệu kế phá cơ quan
32
Chương 32: Joker trí mạng khí cười
33
Chương 33: Gotham trong thành không người tốt
34
Chương 34: Maxi Zeus tạ lễ
35
Chương 35: Batman đăng tràng
36
Chương 36: Không sử xuất toàn lực Joker
37
Chương 37: Trí kích Riddler
38
Chương 38: Riddler hố cha phát minh
39
Chương 39: Đầu đường nhàn thoại
40
Chương 40: Chu Hạo trong mắt Black Mask
41
Chương 41: Phồn vinh 'Xương' thịnh Gotham
42
Chương 42: Riddler thất tình. . . .
43
Chương 43: Giật dây Riddler đại ~ bảo ~ kiện!
44
Chương 44: Riddler đặc thù đam mê
45
Chương 45: Vì thắng lợi, nã pháo đi!
46
Chương 46: Linh quang chợt hiện
47
Chương 47: Uy bức lợi dụ
48
Chương 48: Nhằm vào Chu Hạo âm mưu
49
Chương 49: Ngoài ý liệu phản kích
50
Chương 50: Bí mật báo tin người
51
Chương 51: Tương lai đời thứ 2 Robin ---- Jason Todd
52
Chương 52: Lão tài xế, mang mang ta
53
Chương 53: Chu Hạo quyết đoán
54
Chương 54: Cùng Black Mask lần thứ 1 tiếp xúc
55
Chương 55: Cặn bã
56
Chương 56: Cùng ma quỷ cùng múa
57
Chương 57: Lấy hổ mưu da
58
Chương 58: Bí mật không muốn người biết
59
Chương 59: Đi săn Gordan
60
Chương 60: Hoàng tước tại hậu
61
Chương 61: Hồi tâm Riddler
62
Chương 62: Hạ 1 cái mục tiêu, Deadshot
63
Chương 63: Deadshot phiền não
64
Chương 64: Chu Hạo cùng Deadshot
65
Chương 65: Siêu cấp đại Ô Long
66
Chương 66: Sân thượng đối thoại
67
Chương 67: Bữa tiệc hạ lục đục với nhau
68
Chương 68: Thịt đường phố khách không mời mà đến
69
Chương 69: Phiền phức sắp tới
70
Chương 70: Hắc ám phục kích
71
Chương 71: Chó cùng rứt giậu
72
Chương 72: Tới a, lẫn nhau tổn thương a
73
Chương 73: 1 màn Ô Long
74
Chương 74: Miêu nữ Selina sinh ra
75
Chương 75: Thị trưởng triệu mời
76
Chương 76: Thần bí bệnh nhân
77
Chương 77: Không cách nào từ chối nhiệm vụ
78
Chương 78: ám đấu
79
Chương 79: Gordan xen vào việc của người khác
80
Chương 80: Bái phỏng Two-Face
81
Chương 81: Two-Face du hí
82
Chương 82: Biết trước
83
Chương 83: Tập kích Gotham đại học
84
Chương 84: Tìm kiếm hung phạm
85
Chương 85: Miệng pháo tập hung
86
Chương 86: Đúng giờ kết án
87
Chương 87: Khách không mời mà đến
88
Chương 88: Bruce Wayne lại đăng tràng
89
Chương 89: Giương cung bạt kiếm gây sự tình
90
Chương 90: Nháo kịch kết thúc
91
Chương 91: Đều có tâm kế
92
Chương 92: Tìm sư học nghệ
93
Chương 93: Loeb trở về
94
Chương 94: Du thuyền nói chuyện
95
Chương 95: Ăn ý
96
Chương 96: Đầu tư mở tửu ba
97
Chương 97: Khi hành phách thị
98
Chương 98: Thứ 1 phần sản nghiệp
99
Chương 99: Miệng lưỡi dẻo quẹo
100
Chương 100: Penguin âm mưu