Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

15

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Mục Thần Ký

đẹp_zai_từ_bé · Luyện Khí Tầng Ba ·
0 Kim Phiếu
77 Đánh Giá
Thấp Độ YY

truyện hay mong tác ra chương đều á 😊😊

đấu trí tình tiết logic