Hình bìa

Minh Mạt Truyền Kỳ

#MMTK

Tác giả Trong Gió Thất Lạc
Thể loại Lịch Sử Xuyên Không
Trạng thái Dropped
Số Chữ 2,032,661
Convert 100%
Cập nhật
3 thích
1461 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

ta bản tướng tâm hướng về minh nguyệt, làm sao minh nguyệt chiếu mương máng, người hiểu ta gọi là ta tâm ưu, không người hiểu ta gọi là ta hà cầu.

Năm Sùng Trinh, nước chảy bèo trôi không đường, thời loạn lạc bức người phản.

Mà xem người hiện đại Trịnh Huân Duệ xuyên qua Minh mạt cầu sinh chi lộ.

Ba phần lịch sử, bảy phần YY, tưởng tượng vô cực hạn.

Tương Tự Truyện Minh Mạt Truyền Kỳ