Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Minh Mạt Biên Quân Nhất Tiểu Binh

Truyện có 893 chương.
1
Hỏa Lộ Đôn
2
Giáp Trưởng Chung Đại Dụng
3
Ngươi Có Tin Hay Không
4
Con Dâu Nuôi Từ Bé
5
Phách Quải Quyền, Lê Hoa Thương
6
Khói Báo Động
7
Bạch Giáp
8
Ai Dám Đồng Hành
9
Giết Nô!
10
Phân Ngân
11
Quản Đội Quan Trương Quý
12
Thổi Phồng Công Dạo Phố
13
Tin Chiến Thắng
14
Thăng Thưởng
15
Về Quê
16
Tiểu Kế Vặt
17
Phòng Thủ Quan Hứa Trung Tuấn
18
Kiêm Nhiệm Truân Bảo Quan
19
Kiểm Kê
20
Không Hoạn Bần Mà Hoạn Bất An
21
Tổ
22
Nhiều Tiểu Nhân
23
Trâu Giới
24
Kiến Bảo
25
Thi Đấu
26
Ngoại Nhu Nội Cương
27
Tượng Đầu Lý Mậu Sâm
28
Xếp Thành Hàng
29
Phân Giải
30
Khiếp Sợ
31
Nội Ứng
32
Xuất Binh
33
Bay Thương
34
Trận Đầu Uy
35
Người Vì Là Tài Tử
36
Ngươi Là Binh, Hắn Là Tặc
37
Tết Đến, Lý Gia, Thân Thích
38
Tư Nhân Trang Ấp
39
Guồng Nước
40
Thượng Quan Thị Sát
41
Xuân Canh
42
Sửa Tường
43
Tình Thế
44
Biến Hóa
45
Bảo Thành
46
Định Trang Hỏa Dược
47
Chuồng Lợn
48
Nạp Quyên
49
Ngẫu Nhiên Gặp
50
Ngân Cân
51
Đặng 1 Chân
52
Xung Đột
53
Súc Tràng Dùng Binh Khí Đánh Nhau
54
Cấm Tư Đấu, Hôn Kỳ
55
Thượng Công Chiến
56
Diệt Cướp Phát Tài
57
Nguyên Tắc
58
Giật Mình
59
Đám Người Ô Hợp
60
Không Buông Tha
61
Mưa Gió
62
Dùng Sự Thực Nói Chuyện
63
Phục Kích
64
64 Chương Tàn Nhẫn
65
Tranh Cướp
66
Bài Thương
67
Phẫn Tượng
68
Đối Chiến
69
Kết Hôn
70
Ngày Xưa Thủ Trưởng
71
Dung Người Chi Lượng, Tiền Nhiệm
72
Bần Cùng
73
Văn Sách, Thợ Thủ Công
74
Hùng Tâm
75
Mới Biên
76
Pháp Cùng Tình
77
Song Hỷ Lâm Môn
78
Hoả Súng Cải Tiến
79
Làm Mẫu
80
Khích Lệ
81
Lý Tưởng Của Ta
82
Khai Thác Mỏ Phí Dụng
83
Gia Đinh Phong Ba
84
Đi Cùng Lưu
85
Hãnh Diện
86
Dân Đói
87
Không Lưu Tình
88
Thu Được Đoạt Được
89
Hứa Nguyệt Nga Thương Thuật
90
Nữ Doanh
91
Hỏa Dược Không Còn
92
Định Điểm Bài Niệu
93
Uy Chấn Vũ Nội Sau Lưng Cố Sự
94
Kỷ Tiểu Nương Tử
95
Nhân Cùng Nghĩa
96
Khói Lửa Ngập Trời
97
Nắm Bắt Sinh
98
Chưa Từng Gặp Quân Đội
99
Bất Khuất
100
Đáng Giá