Hình bìa

Minh Mạt Biên Quân Nhất Tiểu Binh

Tác giả Lão Bạch Ngưu
Thể loại Lịch Sử Trùng Sinh
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 2,938,161
Convert 100%
Cập nhật
2161 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Minh Mạt Biên Quân Nhất Tiểu Binh giới thiệu tóm tắt: Sùng Trinh bảy năm tháng ba, Sơn Tây Thiểm Tây đại hạn, đất cằn ngàn dặm, dân đại cơ. Bốn tháng, Lý Tự Thành nhập Hà Nam, cùng Trương Hiến Trung hợp binh đánh chiếm Trừng Thành. Thất Nguyệt, Hậu Kim quân tiến vào vi tuyên phủ, binh lược Đại Đồng, duyên biên thành bảo nhiều thất thủ.

Đại minh nội ưu ngoại hoạn, bấp bênh!

Năm đó Thất Nguyệt, Vương Đấu bất ngờ đi tới đại minh, trở thành Tuyên Phủ Trấn Bảo An Châu Thuấn Hương Bảo một phổ thông tiểu binh. . .

Tương Tự Truyện Minh Mạt Biên Quân Nhất Tiểu Binh