Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Bộ Sưu Tập

Nội Quy

Truyện

Đề Cử

1

Bình

5

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài

MeoWiWi · Luyện Khí Tầng Chín ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Cốt truyện hay, tình tiết nhiều thể loại đặc sắc gây cấn, văn phong edit cũng trôi chảy.

không não tàn HE (happy ending) tình tiết logic