Những đánh giá cho truyện Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài
MeoWiWi · Luyện Khí Tầng Bốn ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Thấp Mức YY

Cốt truyện hay, tình tiết nhiều thể loại đặc sắc gây cấn, văn phong edit cũng trôi chảy.

không não tàn HE (happy ending) tình tiết logic