Hình bìa

Mây Che Mù Mịt Biết Là Đi Đâu

Tác giả Cố Tây Tước
Thể loại Ngôn Tình
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 11,402
Chương dịch 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2016
Độ tuổi 14+
1 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Thể loại: Hiện đại, thời dân quốc
Edit: Thố Lạt & Thoa Xù
Độ dài: 2 phần

Đầu đề của truyện chính là trong một câu thơ của bài "Tầm ẩn giả bất ngộ" của một nhà thơ Giả Đảo thời Trung Đường.

Mặt Khác, "Vân Thâm" là tên của nhân vật nam chính vì thế nên người đoc cũng có thể hiểu là "Vân Thâm không biết đi đâu".

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Mây Che Mù Mịt Biết Là Đi Đâu