Những đánh giá cho truyện Mạt Thế Tiến Hóa
ddsaqwe2001 · Luyện Khí Tầng Ba ·
10 Kim Phiếu
50 Đánh Giá
Vừa Mức YY

Truyên hay Nội dung khá hấp dẫn Văn phong rõ ràng, tỉ mĩ 1like