Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Bộ Sưu Tập

Nội Quy

Truyện

Đề Cử

1

Bình

27

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Mạt Thế Tiến Hóa

ddsaqwe2001 · Luyện Khí Tầng Năm ·
10 Kim Phiếu
50 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyên hay Nội dung khá hấp dẫn Văn phong rõ ràng, tỉ mĩ 1like