Hình bìa

Mạt Thế Một Giây Đồng Hồ

Tác giả Đi Lại Lá Cây
Thể loại Mạt Thế
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 1,296,007
Convert 100%
Cập nhật
12 thích
5600 đọc
1 bài
A
Giới Thiệu Truyện

Trái Đất đột nhiên dừng xoay tròn một giây, so với tốc độ siêu âm còn nhanh hơn bão táp, tịch quyển toàn bộ Trái Đất, trong khoảnh khắc đó, vượt lên trước 80% sinh vật... Toàn bộ tử vong.

Ở nơi này đất chết trên thế giới, ai có thể sống sót?

Ai có thể lên đỉnh?

Ai có thể thành lập mới văn minh?

Ai có thể trở thành mới kỷ nguyên vương giả?

Tương Tự Truyện Mạt Thế Một Giây Đồng Hồ