Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

6

Bình

452

Vấn Đề

Thêm

Truyện Chưa Công Bố
Nhân Vật Trong Truyện Mạt Thế Hậu Cung: Sắc Truyện

Pháp Vô Bạch

Vô Bạch
Nhân Vật Chính · Nam

Tùy tâm sở dục.