Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

6

Bình

452

Vấn Đề

Thêm

Truyện Chưa Công Bố

Đề cử / Đánh giá truyện Mạt Thế Hậu Cung: Sắc Truyện

Faker · Luyện Khí Tầng Sáu ·
0 Kim Phiếu
89 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện hay lắm

yuki000 · Trúc Cơ Trung Kỳ ·
1 Kim Phiếu
80 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện nặng như vậy mới hay!!!

PhaThien · Trúc Cơ Sơ Kỳ ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện hay có sáng tạo bọc phá. Viết truyện thì thêm sex phãi nặng vậy mới hay. Cố gắn lên ad. Chúc thành công.

mameo · Luyện Khí Tầng Mười ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Cao Độ YY

Hay đơn giản ko hại não thích hợp đọc để xả stress

hậu cung
Truyện tương tự đề xuất bởi mameo
kutatasoa · Kết Đan Trung Kỳ ·
0 Kim Phiếu
100 Đánh Giá
Cao Độ YY

Chỗ nào có sắc là có ta

avendo123456 · Luyện Khí Tầng Bốn ·
0 Kim Phiếu
89 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Cốt truyện khá hay đấy... Ae ủng hộ ad đê

nhiều vợ
Truyện tương tự đề xuất bởi avendo123456