Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

6

Bình

452

Vấn Đề

Thêm

Truyện Chưa Công Bố

Danh sách chương truyện Mạt Thế Hậu Cung: Sắc Truyện

Truyện có 50 chương.
1
Pháp Vô Bạch
2
Nhu Tình Vạn Vạn
3
Dị Năng
4
Vào Thành
5
Thiên Hoa
6
Đàm Luận
7
Lộn Xộn Trước Trận Chiến
8
Bản Tin Buổi Tối Và Kích Tình Chi Lệ
9
Tiếp Nối Bản Tin Buổi Tối
10
Dị Năng Lực
11
Kịch Tính Đang Bắt Đầu
12
Dạ
13
Phát Hiện và Báo Cáo Sĩ Số
14
Boss Tầng
15
Ngòi Nổ
16
Nhất Thần Long Đại Chiến Thập Nhị Thiên Hoàng (1)
17
Nhất Thần Long Đại Chiến Thập Nhị Thiên Hoàng (2)
18
Nhất Thần Long Đại Chiến Thập Nhị Thiên Hoàng (3)
19
Kết Chương Trước Và Người Mới Đến
20
Giao Ước
21
Về Lại < Eden > Và Những Tuyệt Sắc Mĩ Nhân
22
Thức Tỉnh
23
Max Level Buff
24
Thiên Hoa Sắc Họa
25
Nhu Tình Cùng Chúng Nữ (1)
26
Nhu Tình Cùng Chúng Nữ (2)
27
Nhu Tình Cùng Chúng Nữ (3)
28
Nhu Tình Cùng Chúng Nữ (4)
29
Ngoại Giới
30
Càn Quét
31
Đại Môn
32
Va Chạm Với Truyền Thuyết Đầu Tiên (1)
33
Va Chạm Với Truyền Thuyết Đầu Tiên (2)
34
Va Chạm Với Truyền Thuyết Đầu Tiên (3)
35
Va Chạm Với Truyền Thuyết Đầu Tiên (4)
36
Va Chạm Với Truyền Thuyết Đầu Tiên (5)
37
Va Chạm Với Truyền Thuyết Đầu Tiên (6)
38
Va Chạm Với Truyền Thuyết Đầu Tiên (Kết)
39
Vô Đề
40
Họa Giáng (1)
41
Họa Giáng (2)
42
Thức Tỉnh (1)
43
Thức Tỉnh (2)
44
Trác Thế Ngọc
45
< Vô Thể >
46
Tập Trung (1)
47
Tập Trung (2)
48
Tập Trung (3)
49
Giải Cứu (1)
50
Giải Cứu (2)
Chọn khoảng: 1 - 50