Hình bìa

Mạt Thế Hậu Cung: Sắc Truyện Chưa Công Bố

(Sắc Truyện)

Tác giả viewer (Tộc Đài) Sáng tác
Thể loại Sắc hiệp
Trạng thái Còn tiếp...
Số Chữ 106,107
Cập nhật
Năm xuất bản 2018
Độ tuổi 18+
Cảm Xúc Người Đọc
23
3
2
1
1
1
Thông Báo Từ Quản Trị Viên

Truyện sẽ được viết tiếp khi có EDIT.

90 6 phiếu
Thấp độ YY
382 thích
20429 đọc
456 bài
Giới Thiệu Truyện
Chưa có phần giới thiệu cho truyện này. Bạn có muốn bổ sung nội dung bị khuyết này không? [Chỉnh sửa thông tin truyện]

Tương Tự Truyện Mạt Thế Hậu Cung: Sắc Truyện