Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

3

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Mạt Thế Đại Trở Về

Ragnakog · Kết Đan Sơ Kỳ ·
0 Kim Phiếu
79 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện mạt thế cổ điển, hay. Tuy đoạn kết thúc truyện còn một số thứ vướng mắc nhưng đáng để bỏ thời gian ra đọc.

không não tàn HE (happy ending) trọng sinh đấu trí tình tiết logic