Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương Mạt Thế Chi Trọng Sinh

Truyện có 141 chương.
1
Sống lại
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Người kia
6
Chương 6
7
Tầng hầm
8
Chương 8
9
Ngao Mộ Thiê
10
Chương 10
11
Tang thi
12
Vu Đồng
13
Dương Minh
14
Trường học
15
Lại vô đề
16
Nhật thực
17
Cẩn thận vật dễ cháy
18
B thị
19
Không gian dị năng
20
Hồng Vân thôn
21
Lựa chọn
22
Tinh thạch
23
Dương Gia thôn
24
Dương Dư Thiên
25
Dị năng tiến hóa
26
Thiên tai
27
Nghĩa vụ
28
Người thứ hai sống lại
29
Phiên ngoại 1
30
Gấu tang thi
31
Như trước vô đề
32
Thổ lộ
33
Điệu nhảy của tử thần
34
Căn cứ người sống sót N thị
35
Tiểu đội dị năng giả Thứ 3
36
Phục tùng
37
Thăm lại chốn xưa
38
Liễu Hy
39
Tạm biệt cố nhân
40
Dị năng giả cấp 2
41
Kiều Lân và mộng xuân
42
Không thiếu nợ nhau
43
Dị đan
44
Nội thành N thị (1)
45
Nội thành N thị (2)
46
Nội thành N thị (3)
47
Lục Duyên
48
Điều kiện
49
Xuất phát
50
Gặp nạn trên nước (1)
51
Gặp nạn trên nước (2)
52
Gặp lại Đại Minh
53
Khu an toàn
54
Sắc dụ?
55
Ngao tiểu công đánh rắn
56
Dịch Nhiên cứu người
57
Vô đề
58
Tang thi chó
59
Gặp nhau (1)
60
Gặp nhau (2)
61
Gặp nhau (3)
62
Gặp nhau (4)
63
Gặp nhau (5)
64
Gặp nhau (6)
65
Thẩm thượng tướng
66
Tiểu đội dị năng giả Quốc gia
67
Vô đề
68
Chúng ta cùng một chỗ đi
69
Tin tưởng
70
Thực xin lỗi
71
Ngươi không xứng
72
Sát Lục đoàn bị diệt
73
Gia nhập Dị Năng đội
74
Lúc này đến lượt em bảo vệ anh
75
Tang thi biến dị cấp 5
76
Dịch thiếu uy vũ
77
Nói rõ
78
Phu phu đồng tâm
79
Xác thực rất mất hồn- Thịt thịt
80
Đi nhậm chức
81
Vô đề
82
Dạ Lê
83
Gặp nhau khó (1)
84
Gặp nhau khó (2)
85
Gặp nhau khó (3)
86
Chiêu mộ
87
Chúng ta cùng một chỗ đánh quái a
88
Chúng ta cùng một chỗ đánh quái a
89
Nhân sinh nơi nào đau buồn
90
Thực vật biến dị
91
Chân thật chi nhãn
92
Vật chất Y
93
Vô đề
94
Điềm đạm đáng yêu
95
Dạo chơi không gian
96
Thao túng
97
Nổ
98
Ta cũng có thể rất thánh mẫu
99
Qua biển kỳ thật rất đơn giản
100
Thăm dò
Chọn khoảng: 1 - 100 101 - 141